Ông Nguyễn Chí Linh
Ông Nguyễn Chí Linh
TỔNG GIÁM ĐỐC
..
TS. TĂNG MINH LỘC
TS. TĂNG MINH LỘC
Phó Chủ tịch HĐQT - CỐ VẤN CẤP CAO
KTS. ĐỖ KIM CƯƠNG
KTS. ĐỖ KIM CƯƠNG
Kiến trúc sư thiết kế - Quy hoạch
THS. NGUYỄN DUY SƠN
THS. NGUYỄN DUY SƠN
Phó Tổng Giám Đốc
NGUYỄN THỊ HOÀI
NGUYỄN THỊ HOÀI
P.TGĐ Công ty Cổ phần Booking24h.vn
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
P.TGĐ Cty Thương mại & Xây dựng Asoha

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát!

Scroll