Ông Nguyễn Chí Linh
Ông Nguyễn Chí Linh
CHỦ TỊCH HĐQT

Nội dung Demo. Ông Nguyễn Chí Linh là thành viên sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị LP Land Group với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại, du lịch và công nghệ, ông đã từng làm phó tổng tập đoàn Mian Group.

Nội dung Demo. Ông Nguyễn Chí Linh là thành viên sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị LP Land Group với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại, du lịch và công nghệ, ông đã từng làm phó tổng tập đoàn Mian Group.

Nội dung Demo. Ông Nguyễn Chí Linh là thành viên sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị LP Land Group với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại, du lịch và công nghệ, ông đã từng làm phó tổng tập đoàn Mian Group.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát!

Scroll