Tag: Tư vấn giải pháp bán hàng
 
CIPUTRA: GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN

CIPUTRA: GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN

Khởi công từ năm 2002, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, cho tới nay Ciputra Hà Nội vẫn là một trong những dự án tên tuổi tại thị trường nhờ hội tụ tất cả các yếu tố của một dự án bất động sản cao cấp...